Ungdom: Ta i bruk stemmen deres – jeg lover at den skal bli hørt

Hans-Jacob Bønå vil la ungdommen få forme sin egen framtid. 

Vadsø kommune er én av 20 kommuner som ved dette historiske kommunevalget lar 16 og 17-åringer avgi sin stemme – for aller første gang.

Han oppfordrer samtlige til å bruke sin historiske stemmerett.

– Nå er ungdommen sett, men det er viktig at de blir hørt også. Vi bor i en kommune som – i likhet med mange andre mindre kystkommuner – har utfordringer knyttet til det å få ungdommen til å vende tilbake til hjembyen sin etter endt utdanning. Dersom vi lar ungdommen få sterkere innflytelse i viktige avgjørelser, kan de i langt større grad være med å påvirke hvilke rammevilkår og verdier som fins i byen deres når de eventuelt får lyst til å komme hjem igjen, sier Vadsø Høyres ordførerkandidat, Hans-Jacob Bønå.

Derfor har han et brennende ønske om å legge til rette for den oppvoksende generasjonen.

– Når jeg i dag treffer ungdom i Vadsø, ser jeg optimisme og skaperkraft. De unge vil noe; de trenger bare de rette verktøyene, sier Bønå.

Bønå var 17 år gammel da han fikk sin første arbeidserfaring som yrkesmaler. 28 år seinere har han allerede lagt et solid yrkesliv bak seg som malermester – og som nå kanskje fortsettes som fulltidspolitiker. Tidlig arbeidspraksis er en av fanesakene til mannen som stiller til ordførervalg for første gang.

I den forbindelse vil den foreslåtte Industrikaia bli vital. Les mer om den her.

-En stor andel av ungdommen i Finnmark søker yrkesfaglig videregående utdanning. Det er flott. Men jeg er imidlertid bekymret fordi en tredjedel av yrkesfagelevene hopper av og søker påbygning til studiekompetanse det tredje året, i stedet for å bli lærlinger. I tillegg slutter eller stryker nær halvparten. Det må vi få gjort noe med.

Les også: - Hvis Høyre kommer i posisjon etter valget skal vi vedta at vi skal ha bedre vær her

– En av de tingene vi jobber for er å få mer praksis inn i yrkesfagene og at læreplanene tilpasses hvert enkelt fag.  Vi vil arbeide for et terre samarbeid mellom skole og næringsliv: Elevene skal komme i kontakt med aktuelle læresteder på et tidligere tidspunkt slik at de blir mer motiverte. Industrikaia vil forhåpentligvis generere mange flotte lærlingplasser for yrkesungdommen vår, fastslår Bønå.

– Også Vadsø kommune kan bidra. Jeg vil jobbe for kommunen ansetter lærlinger. I tillegg vil en realisering av industrikaia kanskje kunne bidra til flere flotte lærlingplasser.  Jeg håper virkelig vi får bred politisk enighet om dette slik at vi sikrer framtiden til nettopp, framtiden vår.

Bønå syns også det er trist at man tar farvel med avgangselevene etter videregående med å nekte dem å leie kommunale bygg til russefeiringen sin.

– Det baserer seg på en uheldig hendelse for noen år tilbake. Siden har alle kullene blitt nektet leie av kommunale lokaler. Jeg syns det er kjipt at vi tar farvel med ungdommen vår med en iskald skulder, og med det sender de ut til Ytrebyfjæra for å markere endt skolegang. Og i neste øyeblikk skal vi invitere dem hjem på kaffe og snitter til jul og fortelle dem hvor fantastisk Vadsø er?

Vadsø Høyre ordførerkandidat oppfordrer helt til slutt igjen til at 16 og 17-åringene tar i bruk sin stemme.

– Vi i Vadsø Høyre lover at de skal bli hørt også.

1.9 2015 16:50