– Hvis Høyre kommer i posisjon etter valget skal vi vedta at vi skal ha bedre vær her!

 Hans-Jacob Bønå er søkka lei ordet «nei». 

Vadsø Høyres ordførerkandidat er på godt nordnorsk søkklei av å høre ordet «nei».

Og mener det har utviklet seg en «nei-kultur» i kommunen.

– Vi ønsker en annen innfallsvinkel enn «nei». Det handler egentlig om å møte publikum og innbyggere med litt mer positivitet. Da er «nei» et feil ordvalg, og «ja» et bedre utgangspunkt,  sier Vadsø Høyres ordførerkandidat Hans Jacob Bønå. 

– Hva sies det «nei» til?

– Til alt mulig. Det være seg tomtetildelinger både privat og til næringslivet, godkjennelser for nybygg, og for eksempel å gi dispensasjon for at hytteeiere kan få kjøre på barmark. Det oppfattes av befolkningen også, at vi som kommune er lite utviklingsrettet. Man har en feil holdning, og gjør det ikke trivelig nok for de som bor her. Vi kunne hatt mye bedre klima med andre holdninger, forklarer Bønå.

– For eksempel i russe-saken – hvor avgangselevene våre ikke får leie kommunale bygg til russedåpen. «Nei» har svaret vært i mange år. Er det et verdig farvel til ungdommen vår, før de drar ut og studerer?

– Jeg syns vi skal oppfattes som en kommune som vil innbyggerne sine ve og vel. Som ønsker å knytte til seg næringslivet for å skape arbeidsplasser, og gjør de grep som kreves for å få det til.

– Hvorfor har det blitt en «nei-kultur»?

– Det er vel det enkleste, innleder ordførerkandidaten, og fortsetter:

– Det er noe som har utviklet seg over tid, og du kan sikkert se det i sammenheng med «Industridøden» også. Man har blitt mer pessimistisk over tid. Det kommer ikke noe nytt, det skjer ikke noe, og da havner man på defensiven, fastslår Bønå.

Og lover en «ja-kommune» med han selv som ordfører.

– I stedet for å si kontant «nei», så kan vi si «ja, det kan bli litt kronglete, men vi skal få det til».

– Hvis Høyre kommer i posisjon etter valget skal vi vedta at vi skal ha bedre vær! gliser Bønå med glimt i øyet. 

19.8 2015 15:57